Formació i Assessoria

què oferim

Assessoria tècnica

Tenir un expert de capçalera que us ajudi a resoldre alguna problemàtica de nivell avançat o que et faci guanyar temps en el lliurament d’un projecte intern.

  • Consultoria de negoci o tecnològic
  • Modelització, Bases de dades, Integracions
  • Eines: Qlik Sense, Qlik View, Power BI i Akeneo…

Formació in-company

Acompanyar en laprenentatge duna eina a través de casos reals és més efectiu que assistir a un curs. La part teòrica sol estar coberta per infinitat de material desenvolupat per les marques de programari (vídeos, llibres, Q&A…) i accessible a internet.

  • Part teòrica: resolució de dubtes sobre material proposat
  • Part pràctica: desenvolupament d’un miniprojecte real
  • Eines: Qlik Sense, Qlik View, Power BI i Akeneo
  • Gestió de projectes de dades

PROJECTES

Consultoria tècnica dashboard Qlik Sense.

Consultoria tècnica dashboard Qlik Sense.

Formació in-company.

vols conèixer-nos més?