Vicens Vives: Consultoria tècnica dashboard

Problema

Manca algun tècnic amb coneixements d’eines de BI perquè els reportis siguin més interactius i de fàcil accés per als usuaris.

Solució

Consultoria a QlikSense one to one amb el desenvolupador intern per muntar els dashboards.

Resultats

En poc temps, l’editorial té muntats els dashboards amb les dades que ja domina.

Context

Per manca de mans, es demana suport a la creació i evolució dels dashboards. Tenen gran coneixement de les vostres dades, però no temps per aprendre com funciona Qlik i els aporta poc valor desenvolupar internament els dashboards

Consultor de capçalera

Es fa una consultoria mà a mà amb la persona encarregada de la gestió de les dades per definir conjuntament les necessitats i avançar de manera molt ràpida en la creació dels dashboards.