Grup Dinosol: CRM amb integració eCommerce, ERP, POS i Dashboards

Problema

Creació de l’àrea de CRM, des de la infraestructura tecnològica fins als plans de contacte. Des de lestratègia a lexecució.

Solució

Desenvolupament de lestratègia CRM, la creació de la base de dades de clients (CDP) i les seves integracions (ecommerce, ERP, POS), la implementació Sherpa màrqueting com a solució CRM, així com els Dashboards de segmentació i comunicacions.

Resultats

En 6 mesos es va posar en marxa la plataforma CRM. Es va augmentar la base de dades de clients i les comunicacions amb els clients mitjançant un pla de contactes automatitzat i d’accions puntuals. Va millorar el trànsit al punt de venda. Els dashboards van permetre tenir un major coneixement dels clients i monitoritzar les accions de màrqueting.

Context

La majoria de les empreses esperen que una estratègia de relació amb els clients (CRM) els ajudi a:

 • Conèixer els nostres clients (perfil, comportament de compra, comunicacions…)
 • Comunicar-se de manera individualitzada i amb més impacte
 • Poder relacionar-se a cada Punt de contacte a través de múltiples Canals
 • Crear una base de dades de Clients i que es converteixi en un actiu de la companyia
 • Testar i mesurar el retorn i l’efectivitat de les accions
 • Reduir el cost per impacte amb els clients

El punt de partida és l’habitual en moltes organitzacions…

 • Manca d’estratègia CRM. Utilització tàctica de les comunicacions directes.
 • No hi ha una Base de dades de Clients amb la qualitat necessària (duplicats, manca d’informació, no gestió correcta de la RGPD…). Manca d’integració amb altres sistemes (ERP, eCommerce, POS…)
 • No hi ha un sistema CRM. S’utilitza MS EXcel i alguna eina de correu electrònic màrqueting (mailximp o similar).
 • Processos lents, necessitat del departament d’informàtica per generar llistes, extraient les dades des de l’ERP.
 • Equip no dedicat o especialitzat a CRM.

Marc de referència del projecte CRM

Comencemm analizant les dades de la base de dades inicial (auditoria, segmentació, abandó, patró de compra)… i abordem el projecte CRM des de tres àrees de treball:

 • Tecnologia
 • Màrqueting
 • Equip i Processos

Tecnologia...

Es van implementar els tres mòduls de Sherpa Marketing:

En la implementació del Customer Data Platform (CDP) treballem a:

 • Identificació Fonts de dades amb dades de clients. Mapeig de camps i valors.
 • Implementació de procés de normalització de (adreces i altres camps), procés de deduplicació per identificar clients duplicats i procés de consolidació per obtenir la fitxa més completa i recent per Client
 • Implementació lògica RGPD
 • Integracions entre les fonts, el CDP, Hub de Dades (Hadoop) i Dashboards

A la implementació del aplicació de Marketing treballem a:

 • Migració de comunicacions de Mailchimp i fitxers externs
 • Definició de formularis web integrats al CRM
 • Definició de Plantilles de comunicacions
 • Implementació de l’automatització del pla de contactes

En la implementació dels Dashboards treballem a:

 • Desenvolupament dashboard de Comptadors i Segmentació
 • Desenvolupament dashboard de Campanyes

Marketing...

A partir de l’anàlisi del comportament de compra podem determinar el Patró de compra de cada client i en quin punt del Cicle de Vida/Compra hi ha el client a cada moment. Aquesta informació és necessària per determinar quina comunicació enviar a cada moment, segons el Pla de Contacte CRM. Categories de comunicacions:

 • Cicle: Relacionades amb el Cicle de Vida/Compra i Patró de Compra
 • Producte-preu: Relacionades amb la comunicació de Productes/Preu
 • Online: Relacionades amb comunicacions de Producte als clients amb origen Online
 • Campanyes: Relacionats amb Promocions puntuals
 • Institucional: Relacionats amb notícies relacionades amb el Grup
 • Punt de Venda: Relacionats amb comunicacions relacionades amb el Punt de Venda

Es desenvolupa una línia gràfica i models per Categoria de Comunicació.

Algunes comunicacions es llancen dins de lògiques d’automatitzacions de màrqueting i altres comunicacions puntuals que s’envien segons un calendari establert.

Equip i Processos

El projecte CRM es gestiona a un nivell Estratègic i un altre Executiu. Definint unes àrees de responsabilitat de Màrqueting i una altra de Tecnologia. L’equip ha de tenir competències a nivell de comunicació, data i tecnologia per gestionar els processos CRM: Campanyes i Customer Service.