UB-IL3: formación in-company

Problema

Crear contingut dels cursos oferts des de la universitat de formació contínua sobre el nou rol del Controller a les empreses.

Solució

Co-creem Al costat d’experta financera el curs “De controller a Business Partner“, amb l’objectiu d’incidir en la transformació del rol dels controllers a les organitzacions.

Resultats

El client obté en un curt temps un curs creat amb experts al món financer i de dades, que pot vendre a les empreses en formacions in-company.

Context

Les noves tecnologies de gestió de dades estan transformant molts sectors i llocs de treball. Les funcions dels Controllers es troben en plena transformació i s’allunyen de la funció purament financera per esdevenir un soci estratègic de l’organització.

Plantejament pedagògic

L’enfocament del curs és teoricopràctic es desenvolupa en quatre sessions, utilitzant diferents frameworks de gestió de projectes i eines tecnològiques.

  • Entendre el nou rol del Business Partner vs Controller
  • Com desenvolupar un projecte de dades que aporti valor a lorganització
  • Introducció a eina BI
  • Desenvolupament d’un projecte real