Agència Lewis & Carroll: com analitzar els resultats de social media amb un dashboard

Problema

Processos costosos i de poc valor afegit a l’obtenció de la informació de clients.

Solució

Automatitzar el procés dobtenció de dades a través de les apis. Desenvolupament de Dashboard integral de social mitjana.

Resultats

Eficienciació del procés de reporting i més temps per analitzar i crear valor per als clients

Context

Lewis & Carroll, agència de comunicació especialitzada en el desenvolupament i l’execució d’estratègies de social media, sempre li ha preocupat demostrar l’efectivitat de la seva feina mesurant les campanyes. “El que no es mesura no existeix, i per tant no es pot millorar”.

Procés de mesurament costós

El procés de mesura de les campanyes, que es fa un cop al mes, consumeix molt de temps i energia a l’equip. A més, com que és un procés manual, està subjecte a possibles errors. Per realitzar els informes descarreguen les dades de l’activitat de les xarxes socials a través d’eines com ara Social Bakers, Hoosuite… Posteriorment, utilitzen MSExcel per crear un fitxer d’anàlisi i desenvolupar les taules i els gràfics necessaris. L’informe final es desenvolupa a MS Power Point.

Integració i visualització de les fonts de dades...

Desenvolupament d´un Dashboard Social Media amb l´eina BI Qlik Sense. S’hi accedeix des de qualsevol navegador. S’integren totes les dades de Facebook, Instagram, Youtube, Twitter… Visualització dels principals KPI a nivell d’Abast, Interacció i Subscripció. La informació es pot visualitzar a partir de diverses dimensions (categories de clients, àrees geogràfiques, temps, productes, tipus de comunicacions, scores o indicadors…). Permet aplicar qualsevol tipus de filtre/exclusió sobre tot l’històric de dades sense que minvi en rendiment. Podeu utilitzar adreces d’interès per desar una sèrie de filtres/exclusions habituals. Capacitat per crear les teves pròpies taules i gràfics sobre tots els camps disponibles. Exportació de dades a MS Excel, MS PowerPoint PDF, JPEG, PNG. És amigable i ric en recursos gràfics. Fàcil d’aprendre i fer servir.