Dashboard Financier

CLIENTS / VALOR

Clients

La solució pot ser d’ajuda per a les Gestories, Consultors de negoci o Auditors que vol donar més servei als seus clients i millorar-ne la productivitat.

Els Controllers que dediquen massa temps a la generació dinformes per a la direcció i les àrees funcionals.

Els Empresaris de pimes que saben que amb la comptabilitat no és suficient per entendre el teu negoci. Tindré alguna tensió de tresoreria? Quins indicadors financers he de tenir sempre presents?

Valor

Solució de reporting de finances, que independent de l’eina de comptabilitat que utilitzis, s’encarrega de calcular tots els indicadors financers del teu negoci a partir de la càrrega del fitxer del Llibre Diari de Comptabilitat.

Pots oblidar-te de la part tècnica i centra’t en allò que realment s’espera de tu… Ser un Assessor de negoci estratègic!

Si a més de l’eina necessita que un Expert en Finances t’ajudi a treure el màxim profit de les teves dades, escull el pla que s’ajusta millor a les teves necessitats.

FUNCIONALITATS

Transformació i Càrrega de dades del Diari Contable

A partir de l’exportació a MS Excel del fitxer del Llibre Diari Comptable s’identifiquen els comptes i es transforma el fitxer per poder ser carregat al Dashboard Financer de manera automàtica.

Càlcul de més de 50 indicadors financers i construcció del Compte de Resultats, Balanç i Cash Flow

Durant la càrrega es construeixen els comptes de resultats, el balanç i l’informe de Cash Flow, així com els principals indicadors financers. Es visualitzen en taules i gràfics fàcils de filtrar. També hi ha un menú que facilita la cerca.

Generació de reports automatitzats

Exportació dels reports en diferents formats MS Power Point, PDF, MS Excel…

BENEFICIS

Visió global del negoci que recolza la presa de decisions

Accedeix a tota la informació i indicadors del Balanç,
Compte de Resultats, Flux de Caixa, Marge Brut…
Minimitza riscos financers i anticipa’t.

Més de 50 indicadors financers enfocats a les principals preocupacions… rendibilitat, eficiència, endeutament, solvència, productivitat, liquiditat.

Dedica el teu temps a entendre, analitzar i aportar valor

La construcció de coneixement estratègic del teu negoci només s’aconsegueix compartint una visió comuna de la informació clau del teu negoci. Ja no us faltarà temps per prendre perspectiva i reflexionar sobre la informació de gestió que faciliti les decisions estratègiques a direcció.

Construir un relat econòmic i financer que millori les relacions amb socis, inversors i proveïdors financers

Comparteix amb el teu equip tota la informació disponible exportant els informes i indicadors a altres formats, agilitzant l’ús i la comprensió. Màxima granularitat de la informació.

Comunicar amb un llenguatge comú a la resta de responsables de les diferents àrees funcionals del negoci

La cuidada visualització de la informació a partir de taules i gràfics facilita l’entesa i genera una visió comuna de la realitat del negoci.
Utilitza filtres (comptes, agrupacions, dimensió temporal…) i configura l’eina segons les necessitats (tipus empresa, IVA, idioma…).

Reducció del temps dedicat a la preparació de dades i reportar informació útil

A partir de la càrrega del Diari comptable, tindràs accés a tota la informació financera que puguis imaginar. Ja no hauràs de dedicar el teu temps a crear informes i quadrar dades. A més, podràs consolidar, de manera fàcil, la informació de diverses empreses en un sol punt.

Comparteix tota la informació generada amb el teu equip de manera fàcil i àgil

Comparteix amb el teu equip tota la informació disponible, exportant els informes i indicadors a altres formats, agilitzant-ne l’ús i la comprensió. Màxima granularitat de la informació.

TECNOLOGÍAS

vols conèixer-nos més?