La base dels nostres projectes són les persones, sense elles aquest projecte no seria possible 😉

EQUIP

Ens organitzem en quatre àrees que treballen orientades a resoldre els problemes del Client: Consultoria, Tecnologia, Anàlisi i Operacions​.

Consultors experimentats, enginyers de dades i científics de dades estan acostumats a desenvolupar projectes amb una metodologia àgil (scrum).

Som agnòstics sobre la tecnologia a emprar. Les eines són instruments per assolir els nostres objetius. Normalment treballem amb: Java, R, Python, Qlik sense, Power BI, MySQL, Hadoop …

Un equip és més que la suma de individus.

Creiem en la gent que té i·usió per la feina ben feta, dels que saben treballar en equip i els que no es conformen

VALORS

Orientació a Resultats: Treballem amb la idea que els resultats dels projectes excedeixin les expectatives dels nostres clients.

Flexibilitat i agilitat: Ser àgil és una actitud. Té a veure amb la millora contínua, el lliurament de resultats en menys temps i amb gaudir de la feina ben feta. Creiem en els principis àgils.

Confiança, cooperació i transparència: Són els pilars amb el que construïm la relació amb els nostres clients i partners.

Vocació de servei: Ens agrada entendre els reptes i problemes dels nostres clients per oferir-els-hi el millor servei.

Ens agrada guanyar-nos la confiança dels nostres clients a partir a de l'aportació de valor i un gran servei

CLIENTS

Tot i que vam començar a treballar en projectes de CRM per departaments de màrqueting, avui podem dir que tenim experiència en qualsevol àrea de negoci de l’empresa on podem establir casos d’ús a partir de dades.

Hem treballat en molts sectors i clients al llarg de la nostra trajectòria, però tenim experiència rellevant en els sectors d’Automoció, Turisme i Retail.

PARTNERS

Sempre estem oberts a co-crear productes o serveis amb altres empreses

La confiança i una visió compartida amb els nostres partners ens ajuden a donar servei en àrees complementàries a la nostra activitat i, per descomptat, ens fan millors.

Sol·licita una consulta

Explica'ns el teu problema de negoci i t'ajudarem

Privacidad

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, UE 2016/679, le informamos que sus datos personales son tratados y almacenados por The Mount Data S.L., como responsable del tratamiento, con domicilio social en C/Còrsega 329, 7-B 08037 Barcelona, con la finalidad del mantenimiento de la relación necesaria con usted y de gestionar comunicaciones promocionales e informativas por correo electrónico acerca de The Mount Data, así como sus actividades y eventos que puedan resultar de su interés. Sus datos serán conservados para futuras comunicaciones y almacenaremos sus datos el tiempo necesario para realizar dicha gestión, hasta que solicite su supresión. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad, así como su derecho a revocar el consentimiento otorgado por la presente en cualquier momento, mediante comunicación escrita, acompañada de copia de DNI, dirigida a la dirección citada anteriormente o a través del envío de un correo electrónico con firma digital reconocida a la siguiente dirección info@themountdata.com. Dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI u otro documento válido que lo identifique. Usted tiene derecho, además, a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente.

COOKIES

Sus datos formarán parte de un fichero titularidad de The Mount Data S.L. y serán tratados para poderle informar periódicamente de novedades, productos y servicios. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como revocar su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales electrónicas, enviando un e-mail a info@themountdata.com. Mediante la inclusión de su correo electrónico y/o teléfono móvil Ud. nos autoriza a enviarle información comercial a través de su cuenta de correo electrónico así como otros medios electrónicos equivalentes.