Emmagatzematge de dades

QUÈ OFERIM

Customer Data Platform (CDP)

Per tenir una visió única i persistent dels nostres Clients hem d’integrar i emmagatzemar l’històric de totes les fonts de dades a una base de dades de Clients (CDP). La creació de CDP soluciona la problemàtica de la dispersió de dades de clients en diferents sistemes no connectats entre si. Un CDP ens permetrà comprendre millor els clients, personalitzar experiències i optimitzar resultats comercials.

Punts a tenir en compte:

 • Comprendre els processos de negoci és imprescindible per dissenyar la base de dades de clients.
 • Identificar les dades rellevants a integrar al CDP… dades transaccionals, comportamentals, demogràfiques, geogràfiques, de comunicacions…
 • Entendre les figures del negoci i les seues relacions (consumidor, professional, empreses, majorista, minorista etc…). Com es creen, modifiquen o eliminen.
  Agrupar diferents figures de negoci provinents de diferents fonts de dades com aquesta.
 • Implementar una política de priorització de les dades per figura de negoci segons els objectius de negoci.
 • Establir la política de RGPD i contactabilitat.
 • Integrar el CDP amb la resta de sistemes de lorganització que necessiten informació del client.

Eines: Hadoop, Spark, MySQL, Oracle, SQLServer

Integraciones y Migraciones de datos

Identificar les dades que necessitarem per assolir els objectius i establir els mecanismes per capturar-los a través de l’ús o desenvolupament d’APIs, Web Services, ETL, Formularis, Scraping, Dades internes, Opendata sensors…).

Punts a tenir en compte:

 • Comprendre els requeriments del negoci i com es relacionen amb les dades que s’integraran o migraran.
 • Realitzar un inventari de les dades que s’integraran o migraran. Inclou identificar la ubicació, format i estructura de les dades, així com qualsevol dependència entre elles.
 • Avaluar la qualitat de les dades abans de migrar o integrar les dades. Les dades han de ser precises, completes, consistents i actualitzades. Si les dades no compleixen aquests criteris, cal prendre mesures per corregir-les abans de la migració.
 • Definir un pla de migració i proves és essencial per assegurar que el procés dintegració i migració de dades sigui exitós.
 • Utilitzar eines adequades per al projecte tenint en compte factors com el volum i complexitat de les dades, la ubicació i el format de les dades, així com la compatibilitat amb altres aplicacions i sistemes.
 • Prendre mesures per garantir que les dades es migrin i integrin de manera segura.

Eines: Pentaho Data Integration (Kettle), Eclipse (Liferay Bundle), Webservice, REST, Apidoc, Swagger

PROJECTES

Pla de marketing predictiu B2C

Model segmentació de clients d’un supermercat

PIM i DAM con integració amb ERP, CMS, POS, Marketplace

vols conèixer-nos més?