Brico Depôt: PIM, DAM implementació de projecte i integració amb altres Brico systems

Problema

Orquestrar diferents eines MarTech perquè permetin una satisfactòria relació multicanal amb els clients.

Solució

Implementació de PIM i DAM i desenvolupaments necessaris per a la integració amb ERP, CMS, POS i Marketplace. amb Consultoria i gestió de projecte, en la definició de qualitat de contingut amb l’equip de continguts.

Resultats

La implementació del PIM i el DAM, juntament amb les integracions, es va dur a terme en el termini i nivell de qualitat necessaris perquè els clients tinguessin una experiència en la compra en línia i offline. Reducció de recursos a la creació de la fitxa de productes.

Context

Brico Dépôt, cadena de botigues especialitzades en decoració, bricolatge i materials de construcció amb presència a Espanya, va iniciar la seva transformació digital mitjançant la implementació d’un stack tecnològic de primer nivell, per poder vendre a través de qualsevol canal.

Com orquestrar diferents eines tecnològiques

La definició del conjunt de tecnològiques de màrqueting (martech) no és una tasca fàcil. Les funcionalitats pròpies de cada eina, la facilitat d’integrar-se amb el conjunt, les dependències, el cost de la solució, l’equip… i sense oblidar la qualitat de les dades. El repte plantejat era la posada en marxa d’un PIM (Akeneo) i un DAM (Cloudinary) que s’integrarà correctament amb l’ERP (SAP), el CMS (Magent), un Marketplace (Mirakl) i un POS (Comerzzia).

Implementació d'un PIM i DAM

Per a la majoria de comerços electrònics sembla imprescindible comptar amb aquestes dues peces del conjunt de tecnologies de màrqueting.

PIM (product information management) és una solució que proporciona un lloc únic per recopilar, gestionar i enriquir la informació dels seus productes, crear un catàleg de productes i distribuir-lo als seus canals de vendes i comerç electrònic. Un PIM fa que sigui més eficient, ràpid i fàcil crear experiències de productes atractives. En aquest projecte es va optar per Akeneo.

DAM (digital assets management) és una solució que s’encarrega d’emmagatzemar, gestionar, organitzar, processar i distribuir actius digitals (fotos, vídeos, gràfics, àudio…) des d’una plataforma centralitzada. En aquest projecte es va optar per Cloudinary.

Road-map del projecte:

  • Situació inicial (as-is): Identificació i valoració del contingut inicial relacionat amb els productes (textos, imatges, vídeos…). Conèixer els processos actuals per obtenir la informació de producte, les eines utilitzades, així com l’equip encarregat.
  • Situació final (to-be): Definició de configuració del PIM i el DAM, integracions amb altres eines, migració inicial dinformació de productes. Definició de nous processos relacionats amb la creació i manteniment de dades de productes, així com establir rols i funcions a l’Equip de continguts.

Factors clau d’èxit:

  • Involucra l’equip: Involucra i entén les necessitats de l’equip que serà usuari de les eines.
  • Eines que “funcionin”: implementa les eines que s’adeqüin a les teves necessitats. Aprèn de les experiències d´un bon partner.
  • Qualitat de les dades: No serveix de res implementar les millors eines del mercat i no prendre mesures perquè les dades siguin de qualitat.