Sherpa Marketing

CLIENTS / VALOR

Clients

La solució pot ser dajuda per als responsables de CRM Marketing que vulguin tenir tota la informació dels seus clients centralitzada i ser més eficients en lexecució de les campanyes one-to-one.

Els responsables d’IT preocupats per la qualitat de les dades i la governança dels sistemes.

Els responsables de Protecció de Dades que vulguin gestionar de manera fàcil els drets dels clients en relació amb la RGPD (consentiments, rectificació, dret a l’oblit, traçabilitat…).

La majoria dels nostres clients busquen una solució:

 • Adaptable a les necessitats actuals i futures.
 • Fàcil d’integrar amb els sistemes actuals de l’empresa.
 • Usable, escalable i de ràpida implementació.
 • Amb funcionalitats que responguin a experiències reals.
 • Fàcil d’aprendre i fer servir.
 • Cost limitat.
 • Equip implementació experimentat.

Valor

Sherpa MKT és una plataforma que suma les funcionalitats d’una Base de Dades de Clients (CDP), una eina d’Automatització de Màrqueting (MAP) i una eina de Business Intelligence (BI).

Concebuda com una solució amb orientació a microserveis i on les dades són l’actiu a ser explotat per millorar els resultats de màrqueting. Desenvolupada sobre quatre pilars:

 • Gestió de Campanyes multicanal.
 • Integració amb altres eines.
 • Incorporació de tot tipus de Dades (1rst/3rd, opendata, sectorial…).
 • Obtenció coneixement a partir de Machine Learning Business Intelligence.

És una solució de ràpida implementació, fàcil de fer servir, personalitzable al teu negoci i que complirà amb els teus requeriments a nivell de funcionalitats, servei i preu.

BASE DE DADES DE CLIENTS (CDP)

Visió 360º dels clients i integració amb eCommerce, ERP, CRM, POS, SaC...

Base de dades de Clients on s’emmagatzemen totes les dades (propis i externes) que necessitis per a:

 • Identificar els clients de manera única
 • Conèixer els clients (perfil sociodemogràfic, geogràfic, comportamental de compra, de comunicació…)
 • Segmentar-los per diversos de criteris

Tasques relacionades amb les dades:

 • Recull i ingestió: Quines dades carregar i mitjançant quins mecanismes (ETL, API, scraping, serveis web, formularis…). Dades internes: Canals de comunicació (emailing, subscripcions, web, social media, esdeveniments, enquestes…), CRM (Sales and Customer Service). Compres (reserves, comandes, punt de venda…), Logística… Dades externes: Clima, estadístiques, calendaris, geogràfics, competidors
 • Emmagatzematge: Estructurar la informació de manera persistent, escalable, en temps “real”.
 • Qualitat i enriquiment: Netejar, normalitzar i validar les dades importades, així com afegir informació addicional que les millori i enriqueixi.
 • Unificació d’identitat: Creació de la identitat única del client mitjançant totes les fonts d’informació carregades. Processos de deduplicació i consolidació.
 • Puntuacions i indicadors: Càlcul d’indicadors analítics del Client (lead scoring, open/clicks, LTV, RFM, deserció, fase cicle de compra i vida…)
 • Accés i legalitat: Govern de dades per establir qui pot accedir a les dades i com capturar-les d’acord amb el RGPD.
 • Accionabilitat amb altres sistemes i canals: amb els que s’integren sistemes accionables (Reporting, MAP, CRM, DAM, Web, IOT, altres…)

AUTOMATIZACIÓ DE MARKETING (MAP)

Gestió omnicanal de les relacions amb els clients

Eina que ens facilitarà la gestió de la relació dels clients:

 • Fitxa única dels Clients amb tota la informació del client
 • Construcció de comunicacions i formularis
 • Segmentació i automatització de les comunicacions

Mòduls per a la gestió de les relacions:

  • Gestió de Clients: Visió única del client (individus, empreses, empleats, prescriptors…) a partir de tota l’activitat del client (formularis, enviaments, RGDP, indicadors…) i el seu cicle de vida (prospect, leads, clients i exclients…). Vistes de les dades identificatives dels clients, la seva activitat de comunicacions, indicadors, gestió consentiments RGPD…
  • Gestió de Campanyes: Creació i planificació de programes o campanyes multicanal i multillenguatge. Les campanyes es defineixen en una estructura jeràrquica i les peces de comunicació es dissenyen fàcilment mitjançant els constructors de correus electrònics, sms o formularis. Disponible també la creació de templates de contingut i les funcionalitats de clonar comunicacions i descarregar peces. Les comunicacions es poden testar, enviar de manera immediata o planificar-se.
  • Gestió de Llistes: Creació de segments de clients a qui enviar les comunicacions a partir de filtres d’indicadors de clients, campanyes/comunicacions i altres…
  •  
  • Gestió d’automatitzacions: creació de fluxos de contacte automatitzats… a qui contactar, què comunicar i quan comunicar.

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

Mesurament, Anàlisi, Aprenentatge i Millora contínua

Dashboards per mesurar i millorar la relació amb els clients:

 • Visualització de la informació utilitzant taules, gràfics, filtres i marcadors
 • Reporting d’informació exportats a PDF, MS Power Point.
 • Desenvolupat a Qlik Sense, MS Power 

Dashboards habituals:

 • Dashboard de Comptadores: números, percentatges, ràtios relacionats amb els clients
 • Dashboard Segmentació: Creació de llistes fent servir la potència d’un BI
 • Dashboard de CRM: Des dels enviaments, rebots, opens i clics.
 • Dashboard de Social Media: Facebook, Instagram, Youtube…
 • Dashboard de l’embut de Vendes: Des dels leads, les oportunitats i les compres.

BENEFICIS

Més coneixement dels nostres clients impacta en la xifra de negoci

Gran volum de dades generades a alta velocitat en qualsevol interacció i dispositiu. Dades que s’integren, s’organitzen i es gestionen en plataformes connectades. Informació que s‘analitza i es visualitza amb tecnologies i models d’intel·ligència artificial avançats. Coneixement que ens permetrà prendre millors decisions i eficiència dels processos de qualsevol àrea de l’empresa.

Relacions més personalitzades i rellevants amb els clients

Captar latenció del client saconseguix amb la creació de contingut rellevant per a cada segment de Client al llarg del cicle de vida. Establir un pla de relació el més personalitzat i automatitzat possible.

Reducció del temps dedicat a a tasques operatives de màrqueting (segmentació, construcció de correu electrònic, mesurament...)

Els equips àgils minimitzen el temps dedicat a les tasques més operatives i inverteixen el seu temps a idear i analitzar els resultats de les accions de màrqueting. L’automatització dels processos i eines són clau.

Les dades de clients de qualitat es converteixen en un nou actiu de l'organització

Fes servir les teves dades per obtenir un avantatge competitiu. És el teu principal actiu no replicable. Acciona el coneixement obtingut a partir de lanàlisi de les dades.

PROJECTES

Plan de marketing predictiu

CRM amb integració eCommerce, ERP, POS i Dashboards

CRM per destinació turística

TECNOLOGIES

vols conèixer-nos més?