Sanofi: Dashboard de Vendes

Problema

Desenvolupar un dashboard amb múltiples fonts, en molt poc temps i amb múltiples usuaris i perfils perquè cadascú tingui accés a la informació rellevant.

Solució

S’integren les dades a QlikSense per la rapidesa d’implementació, la capacitat de treballar amb grans volums de dades, l’accessibilitat i per ser l’eina corporativa en aquell moment.

Resultats

En molt poc temps es desenvolupa i funciona el dashboard. S’elimina el treball manual a la generació d’informes i s’integra tota la informació en una única font. Cada usuari es connecta des d’on es necessita.

Context

Durant la implementació d’un projecte a nivell mundial, cal continuar treballant les dades perquè els delegats i els analistes tinguin accés a la informació. Per això, cal implementar de manera ràpida una solució temporal durant el temps que duri el desenvolupament.

Informació abans de visitar el client

Hi ha múltiples perfils dusuaris que es connectessin des del carrer i des de les oficines. És imprescindible que els usuaris comptin amb la informació de clients i els analistes amb tota la informació de comandes, factures, visites, objectius per al funcionament diari de vendes i ràpels.

Dashboard flexible i de baix manteniment

Atès que QlikSense és l’eina actual al moment del projecte i es té la infraestructura, es tria com l’eina adequada per al desenvolupament. A més, compleix tots els requisits de connectivitat i capacitat de tractar grans volums de dades.
Es crea un dashboard altament parametritzable que compleix les expectatives dels delegats comercials i dels analistes.
Tot i el ràpid desenvolupament i de portar més de 3 anys en funcionament, la flexibilitat usada en el desenvolupament ha permès que funcioni gairebé sense manteniment i adaptant-se a noves necessitats.
S’han produït canvis a les fonts de dades a mesura que avança el projecte internacional però s’ha canviat l’origen de dades sense afectar els usuaris que no noten els canvis.