Visualització de dades

QUè OFerim

Dashboards

Eines interactives que ens ajuden a visualitzar, de manera contextualitzada, els principals indicadors de negoci (KPIs) des de diferents dimensions d’informació. Enfocat al descobriment d’insights, la presa de decisions i la millora de la productivitat. Alguns dashboards habituals: Clients, Resultats de Campanyes, Segmentacions, Funnel de Vendes, Pricing, Qualitat de dades, Mercat & Investigació.

 • Accés o càrrega de la Fonts de Dades
 • Definició d’indicadors/dimensions i disseny
 • Desenvolupament
 • Test i Posada en Producció

Eines: Qlik Sense, Power BI, Qlik View

Reports

Informes fixos, lliurables en moments determinats o quan es compleixen algunes condicions. Distribuïts dins del cos d’un correu electrònic, eina de fluxos en format pdf o fulls de càlcul.

 • Càrrega de la Fonts de Dades
 • Disseny del report
 • Desenvolupament
 • Test i posada en Producció
 • Distribució del report

Eines: Qlik Sense, Jasper Reports

Mapes

La representació geogràfica de les dades té diferents usos com ara el càlcul de l’Àrea d’influència d’un Punt de Venda, Mapes de la Competència, Mapes de Rutes, Càlcul de distàncies.

 • Obtenció geocordenades
 • Càlcul de distàncies
 • Càrrega de fitxers i visualització de dades als mapes

Eines: Qlik Sense, Power BI

Formació

Assessorar futurs usuaris o desenvolupadors de Qlik Sense o PowerBI perquè siguin tan independents com sigui possible del departament d’IT o el proveïdor que dóna suport. Creiem en un enfocament tipus “autoformació” més l’acompanyament pràctic. Les eines capdavanteres del mercat proveeixen de cursos i material de qualitat per a la formació. Nosaltres us donem els trucs pràctics i us fem avançar ràpid treballant sobre les vostres dades i reptes concrets.

 • Visió general de l’eina
 • Casos d’ús reals
 • Acompanyament i resolució d’obstacles

PROJECTES

Dashboard Social Media.

CRM per a destinació turística.

Dashboard Equipo de Vendes.

VOLS CONÈIXER-NOS MÉS?