Obtenció i Qualitat de dades

QUÈ OFERIM

Auditoria Qualitat de dades

Conèixer el grau de qualitat de les dades  és el primer pas per dur a terme les mesures correctives per tenir unes dades de qualitat.

 • Anàlisi descriptiva a nivell de camps per Font de Dades
 • Objectius i estratègies de millora de la Qualitat de la Dada
 • Pla operatiu: eines, processos, fonts dades
 • Dashboard Qualitat de dades

Enriquiment de dades

Establir els processos per millorar la qualitat de dades és essencial. Utilitzem eines pròpies i altres de mercat com Google Maps, Fonts estadístiques i Open data disponibles.

 • Neteja i Normalització
 • Deduplicació i Consolidació
 • Opendata

Web scraping de dades

Programes que simulen la navegació duna persona per obtenir la informació identificada en llocs web.

 • Anàlisi de l’estructura de la web
 • Estratègia dobtenció de les dades
 • Generació del fitxer

Integracions de dades

Obtenir les dades necessàries per incorporar-les a una base de dades, ser consumides en altres sistemes o per a projectes danàlisi.

 • Identificació de les dades necessàries
 • APIs, Web Services, ETL, Sensors
 • Dades internes i externes

PROJECTES

Projecte Qualitat de dades sobre un PIM.

Captació clients potencials.

Captació clients potencials.

VOLS CONÈIXER-NOS MÉS?