Albertia: consultoria Dashboard

Problem

Fer millores als dashboards existents i fer que els usuaris tinguin autonomia per crear i modificar dashboards i millorar les capacitats analítiques.

Solució

Sessions de formació-creació en viu. En sessions d’una o dues hores es plantegen modificacions o millores sobre els dashboards. Es busca una solució juntament amb la persona de negoci que explota la informació perquè el resultat sigui òptim per a l’usuari.

Resultats

En poc temps, l’usuari de negoci obté les modificacions i millores que vol als dashboards. També adquireix prou coneixements tècnics per entendre exactament el que hi ha darrere de cada dashboard, poder millorar-lo i ser capaç de demanar modificacions molt enfocades a negoci amb coneixement d’on es pot arribar.

Context

A causa de canvis a les plantilles de proveïdors, queda un buit de coneixement tècnic als dashboards de la companyia. Calen manteniments i evolutius. El coneixement de negoci és molt gran i linterès per les dades i leina dels usuaris també.

Coaching Qliksense

Es fa un coaching Dades – QlikSense – Visualització one to one. Amb els usuaris de negoci s’explora la millor manera d’analitzar i visualitzar les dades. En la majoria de casos s’implementen les solucions al moment i s’aconsegueix un gran apoderament dels usuaris de negoci. S’aprèn sobre exemples de negoci concrets i útils i es milloren les visualitzacions a partir de la col·laboració.