Nizacars: com augmentar la base de dades de potencials clients

Problema

Processos costosos i ineficients a l’obtenció de la informació de clients.

Solució

Automatitzar el procés amb tècniques de scraping de les principals webs que contenen la informació.

Resultats

Multiplicar per dos el nombre de clients potencials en poc temps, augmentant les operacions de venda i la rendibilitat del negoci.

Context

A Espanya, com a gran mercat turístic, el volum d’operacions del canal rent-a-car (RAC) són molt elevades. Multiplicar per dos el nom de clients potencials en poc temps, augmentant les operacions de venda i la rendibilitat del negoci tenen el compromís de recomprar els vehicles procedents del canal RAC al cap d’uns mesos, que posteriorment ha de recol·locar com a vehicles d’ocasió. L’empresa del cas es dedica al “re-màrqueting” (o re-col·locació) de vehicles usats en mercats exteriors. El seu negoci consisteix a cercar concessionaris interessats a importar vehicles d’ocasió de característiques i preu atractiu.

Sempre pots eficienciar els processos

Tot i ser una empresa líder coneixedora del mercat i haver desenvolupat processos i eines avançades utilitzades pels seus comercials, creu que pot millorar el procés actual d’identificació de potencials clients. Fins al desenvolupament del projecte, el procés per donar d’alta un client potencial era buscar per internet concessionaris d’aquests mercats i introduir les dades un per un al sistema CRM. A més, si no esteu segurs de conèixer tots els potencials compradors (concessionaris i majoristes de vehicles d’ocasió dels principals mercats europeus) el procés no és eficient en termes de temps i personal necessari.

La informació està disponible...

Identifiquem algunes webs on figuren la majoria dels concessionaris dels mercats d’interès i capturem mitjançant tècniques de “scraping” les dades del concessionari (raó social, adreça, telèfon…). Després de parametritzar les llibreries i realitzar les proves necessàries es van descarregar les dades i vam crear una base de dades consistent. Finalment, netegem, transformem i dedupliquem les dades obtingudes contra la base de dades original CRM.