Nissan: Marketing predictiu

Problema

Automatitzar un pla de contactes al llarg del cicle de vida del client que incrementi la rendibilitat, la lleialtat i la satisfacció.

Solució

Desenvolupament d’una plataforma de màrqueting predictiu que s’integri amb la plataforma de comunicacions i el desenvolupament de comunicacions personalitzades i multicanal.

Resultats

Millora en l’execució de campanyes: “contact right Customer/right Moment/right Offer”. Increment del volum de trànsit al concessionari, increment de retenció i del tiquet mitjà.

Context

El repte de totes les marques d’automoció és enviar el Missatge correcte, des del Canal correcte i al Moment correcte al llarg del cicle de vida d’un client (de 0 a 15 anys d’antiguitat del vehicle). Nissan necessitava crear una plataforma d’anàlisi de dades capaç de lliurar els plans de contacte segmentats a la plataforma de comunicació (Adobe Campaign) encarregada d’executar els enviaments.

El punt de partida és una base de dades operacional que integra les dades de clients i les transaccions principals. La qualitat de dades és baixa i no està pensada perquè doni cobertura a tasques analítiques o de segmentació per a les campanyes de CRM.

Plataforma de marketing predictiu...

La solución entregada consta de cuatro pilares: Datos, Base de datos, Análisis y Visualización..

Beneficis:

 • Tenir una visió 360 º dels clients
 • Millorar les segmentacions
 • Estalvi en costos d’enviament
 • Mesurament dels resultats de les accions

Dades a integrar en la Base de Dades Analítica...

Identifiquem, capturem, netegem i transformem les dades internes i externes que necessitarem per poder respondre les preguntes de negoci relacionades amb:

 • A Qui comunicar
 • Què comunicar
 • Quan comunicar
 • Cóm comunicar.

També definim processos per identificar la qualitat de les dades i enriquir-les amb dades de mercat.

Creem una Base de Dades amb propòsits analítics on incorporem les dades de fonts internes i externes, prèviament transformades per a la seva correcta relació.

La integració de totes les dades en un repositori únic ens permet tenir una informació de client consistent i disponible per a propòsits de visualització i reporting de dades, desenvolupament de models analítics i qualsevol altre procés basat en dades.

Anàlisis ...

Desenvolupament de models analítics a partir de les dades que responguin a les preguntes de negoci relacionades amb els clients, producte i comunicacions.

Relación de preguntas y modelo analítico.

Visualització...

Desenvolupament de quadres de comandament a Qlik per a la visualització de les dades a partir de kpis, dimensions, gràfics, taules i mapes. Accés a través del navegador web.

Dashboards desenvolupats:

 • Comptadors Individus i Empreses
 • Resultats Campanyes de venda i Postvenda
 • Radiografia d’un Concessionari
 • Estudis (ncbs, cvs/cva…)

Pla de contactes...

Desenvolupament de les segmentacions automatitzades i ad-hoc per al pla de contactes (venda, postvenda, finançament). Sestableixen els criteris de segmentació a partir dels models analítics desenvolupats. Els plans de contacte s’envien a la plataforma de comunicació.

Desenvolupem els plans de contacte següents:

 • Lead management
 • Comanda
 • Primer any
 • Compromís amb la marca
 • Renovació
 • Postvenda en període de garantia
 • Postvenda fora període de garantia

Creativitat personalitzada multicanal...

Desenvolupament de les peces segons:

 • Eixos de Comunicació (innovació, tecnologia útil i persones)
 • Imatges ( viscudes, amb persones i vehicles
 • To (humà, proper, senzill, autèntic)

Canals de comunicació:

 • Email
 • Mailing
 • Telemàrqueting
 • SMS

Personalització de les comunicacions:

 • Imatge (gènere)
 • Vehicle (model, km…)
 • Servei (servei ofert i preu segons cicle de vida)
 • Persona (nom, tracte)
 • Concessionari (preferent, venda o postvenda, àrea d’influència)